Diễn Đàn Phần Mềm

Miễn phí sử dụng phần mềm khai báo hải quan

Trước yêu cầu của các doanh nghiệp về việc cơ quan hải quan cần sử dụng phần mềm khai báo thống nhất, Tổng cục Hải quan hiện đã có 3 phương án để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, để thực hiện khai báo hải quan điện tử, các doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng một trong các phương án sau:

1. Sử dụng phần mềm khai báo hải quan miễn phí do Tổng cục Hải quan cung cấp. Phần mềm này cùng hướng dẫn sử dụng và các thông tin liên quan khác có thể được tải về từ địa chỉ: https://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/Default.aspx

2. Sử dụng phần mềm cung cấp bởi các công ty tin học đã được Tổng cục Hải quan xác nhận hợp chuẩn. Danh sách cụ thể gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPS FPT, Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn, Công ty TNHH TMDV CNTT G.O.L, Công ty cổ phần Softech, Công ty cổ phần TS24 đã được đăng tải tại địa chỉ: https://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/CacbuocVNACCS.aspx

3. Chủ động xây dựng phần mềm theo chuẩn thông điệp kết nối đã được Tổng cục Hải quan công bố tại địa chỉ: http://ptsw.customs.gov.vn/vnaccs/EDI%20Detailed%20Design.rar

Sau khi hoàn thành việc xây dựng phần mềm, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kiểm tra, thử nghiệm kết nối.

Trong trường hợp vướng mắc, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ thư điện tử bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Được biết, từ 14/11/2016, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai một loạt chức năng nghiệp vụ mới trên hệ thống e-Customs, thông qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức và tạo thuận lợi cho người khai hải quan, doanh nghiệp.

Các chức năng mới được xây dựng để xử lý hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) và quản lý hàng hóa gia công (GC), sản xuất xuất khẩu (SXXK), doanh nghiệp chế xuất.

Cụ thể, hệ thống sẽ có các chức năng mới để xử lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: Đăng ký thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ; kiểm tra hàng hóa XNK trong quá trình xếp, dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại cửa khẩu; kiểm tra chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử; kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (kiểm hóa hộ); tờ khai vận chuyển độc lập; biên bản bàn giao; quản lý tờ khai XNK tại chỗ; cảnh báo tờ khai quá hạn làm thủ tục hải quan.

Trong nhóm chức năng mới để quản lý hàng hóa GC, SXXK và DN chế xuất, cán bộ hải quan được hệ thống hỗ trợ thu thập thông tin về doanh nghiệp như: Cơ sở sản xuất; báo cáo quyết toán; quản lý và cập nhật kết quả kiểm tra; các chức năng cảnh báo…

Những chức năng này đã được Tổng cục Hải quan tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng cho cán bộ làm công tác nghiệp vụ trong ngành. Bên cạnh đó, đại diện Cục Giám sát quản lý về Hải quan cũng cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất từ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nhằm hoàn thiện hệ thống, phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn.

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment