Diễn Đàn Phần Mềm

Phần mềm tin học cho trạm trộn bê tông

Đây là sản phẩm của Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (Neptech) thuộc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh. Chương trình có thể chạy được ở 4 chế độ: tự động hoàn toàn (Auto), bán tự động (Auto-semi), bằng tay (Manual), bằng tay thô (Hand) – sử dụng trong trường hợp PLC bị hỏng. Chương trình cũng thu thập được dữ liệu trong trường hợp bằng tay và bằng tay thô, sau đó chuyển dữ liệu cho phần mềm giám sát – điều khiển – thu thập dữ liệu – cảnh báo lỗi quản lý dữ liệu. Đây là vấn đề rất cần thiết cho việc quản lý vật liệu một cách chính xác, tránh thất thoát. Chương trình còn cho phép người điều khiển lựa chọn các chức năng vận hành của trạm trộn tùy theo vật liệu khác nhau như: kích thước của đá, chủng loại cát, xi măng, nước và phụ gia. Vì vậy, với một bài toán tổ hợp đơn giản, người sử dụng có thể cài đặt được rất nhiều kiểu trạm trộn khác nhau. Chương trình cũng có thể sử dụng để điều khiển hệ thống gàu, băng tải.

Đây là sản phẩm của Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới (Neptech) thuộc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh. Chương trình có thể chạy được ở4 chế độ: tự động hoàn toàn (Auto), bán tự động (Auto-semi), bằng tay (Manual), bằng tay thô (Hand) – sử dụng trong trường hợp PLC bị hỏng. Chương trình cũng thu thập được dữ liệu trong trường hợp bằng tay và bằng tay thô, sau đó chuyển dữ liệu cho phần mềm giám sát – điều khiển – thu thập dữ liệu – cảnh báo lỗi quản lý dữ liệu. Đây là vấn đề rất cần thiết cho việc quản lý vật liệu một cách chính xác, tránh thất thoát. Chương trình còn cho phép người điều khiển lựa chọn các chức năng vận hành của trạm trộn tùy theo vật liệu khác nhau như: kích thước của đá, chủng loại cát, xi măng, nước và phụ gia. Vì vậy, với một bài toán tổ hợp đơn giản, người sử dụng có thể cài đặt được rất nhiều kiểu trạm trộn khác nhau. Chương trình cũng có thể sử dụng để điều khiển hệ thống gàu, băng tải.

 

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment