Thẻ: Miễn phí sử dụng phần mềm khai báo hải quan 9

Diễn Đàn Phần Mềm | Tháng Năm 11, 2018

Miễn phí sử dụng phần mềm khai báo hải quan

Trước yêu cầu của các doanh nghiệp về việc cơ quan hải quan cần sử dụng phần mềm khai báo thống nhất, Tổng cục Hải quan hiện đã có 3 […]